Nauczanie 2019

Stanowisko Pastora i Rady Starszych Kościoła Chrystusowego w Płocku

w sprawie małżeństwa, rozwodu, powtórnego małżeństwa oraz planowania rodziny.
Płock, czerwiec 2015

 

Uwaga wstępna:

Żyjemy w czasach, gdy coraz trudniej jest trzymać się Bożych standardów i coraz mniejsza ilość ludzi ma na to ochotę. Małżeństwo jest podstawą rodziny, rodzina fundamentem społeczeństwa. Obecna kultura nie sprzyja budowaniu dobrych i trwałych związków małżeńskich. Mając do czynienia z coraz większą ilością osób poszukujących pomocy w tych sprawach wypracowaliśmy dokument, który odnosi się do głównych kwestii związanych z małżeństwem.

Nasze rozumienie prezentowanych poniżej zasad oraz wnioski jakie z nich wyciągamy wynikają z przyjęcia dwóch fundamentalnych założeń:

 1. Dla chrześcijanina najwyższym autorytetem w sprawach życia jest nauka Pisma Świętego, jak została ona wyinterpretowana i przekazana przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i Apostołów;
 2. Motywem przewodnim wszystkiego, co czynimy winna być miłość do Boga i bliźniego, „Wierni Bogu, przyjaźni ludziom, oddani Ewangelii”, takim Kościołem być pragniemy.

W imieniu swoim oraz Rady Starszych Kościoła Chrystusowego w Płocku
Pastor Przełożony Jacek Konicki

 

 • Małżeństwo jest instytucją ustanowioną przez Stwórcę jako związek mężczyzny z kobietą na całe życie ( Rdz. 2,23-24; Mt. 19,5-6; Mk. 10,6-12; Ef. 5,31).
 • Małżeństwo uważa się za zawarte z chwilą złożenia ślubowania mającego charakter publicznego aktu przymierza zgodnego z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi. ( Rdz. 24,67; 29,22-23; Sdz. 14,10; Rt. 4,11-13; Mt. 1,18-21 ).
  Chęć zawarcia związku małżeńskiego w KCh w Płocku, winna być zgłoszona przynajmniej 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu. Od narzeczonych wymagane jest uczestnictwo w nauczaniu przedmałżeńskim, z wyznaczonym doświadczonym małżeństwem.
 • Małżeństwo chrześcijańskie jest powołane do stawania się jednością we wszystkich sferach ludzkiego życia: duchowej, psychicznej i fizycznej.
  Zawieranie związku małżeńskiego przez ewangelicznie wierzącego chrześcijanina z osobą niepodzielającą ewangelicznych zasad wiary – mimo ważności tego małżeństwa w porządku naturalnym i prawnym – uważa się za niezgodne z wolą Bożą. ( 2Kor. 6,14-16 ). Takim parom pastor ślubu kościelnego nie udziela.
 • Rozpad małżeństwa jest złem. Rozwód jest odstępstwem od Bożych standardów i stanowi dopust Boży w przypadku grzechu i zatwardziałości serc ludzkich. ( Ml. 2,13-16; Mt. 19,8; 10,9 ). Rodziny w sytuacjach kryzysowych oraz osoby rozwiedzione winny być otoczone szczególną troską kościoła i zachęcane do korzystania z usług poradnictwa rodzinnego (Gal 6:2).
  Osoby zrywające przymierze małżeńskie podlegają dyscyplinie kościelnej, której celem jest opamiętanie, pojednanie i przywrócenie Bożego porządku w życiu rodzinnym (Mt 18:15-18) (1Kor 5:9-13). Osoby rozwiedzione, dążące do naprawy swojego życia mogą uczestniczyć w życiu kościoła na równi ze wszystkimi osobami uznającymi ewangeliczne standardy małżeństwa (2 Kor 2:5-8).
 • Uznajemy dopuszczalność rozwodu jako wybór mniejszego zła w przypadkach szczególnych. Do takich należą: zaistnienie grzechu wszeteczeństwa – klauzula Mateuszowa (5,32; 19,9),
  oraz gdy rozwodu domaga się osoba niewierząca – klauzula Pawłowa (1Kor. 7,15).
 • Powtórne małżeństwo jest możliwe, jeżeli rozwód miał miejsce przed nawróceniem.
  W przypadkach, gdy rozwód nastąpił w następstwie grzechu wszeteczeństwa lub z inicjatywy strony niewierzącej zalecamy, aby sprawa powtórnego małżeństwa została rozwiązana przez samego wiernego w świetle wskazań Bożego Słowa /1Kor 7,15. 27, 28/.
 • W każdym przypadku sprawy rozwodu, powtórnego małżeństwa jak również kwestie pełnienia oficjalnych funkcji kościelnych przez osoby rozwiedzione powinny być rozpatrywane indywidualnie przez Radę Starszych lub grono przez Radę upoważnione. ( 1 Kor 6,1-6;  Mt. 5,32; 19,9;  1Kor. 7,15;  2Kor. 5,17 ;  1Tm. 3,2.11-12; Tt. 1,5-7 ).
 • Współżycie płciowe przedmałżeńskie i pozamałżeńskie, współżycie homoseksualne oraz inne zboczenia seksualne są grzechem ( Kpł. 18,22-23; Pwt. 5,18; 22,13-29; Mt. 1,18-25; 5,27-28; Łk. 1,34; Hbr. 13,4; Rz. 1,26-27 ).
 • Uznajemy świętość pożycia płciowego w małżeństwie, służącego zaspokajaniu emocjonalnych
  i seksualnych potrzeb męża i żony oraz prokreacji ( Rdz. 2,24; Kzn. 9,9; 1Kor. 6,16; 7,3-5 ).
 • Małżonkowie maja prawo do odpowiedzialnego planowania rodziny zgodnie z ich chrześcijańskim sumieniem oraz prawo wyboru stosowania środków antykoncepcyjnych
  za wyjątkiem wczesnoporonnych. Aborcja jest grzechem ( Rdz. 1,28; Wj. 20,13 J 1:13 ). 

Pastor Przełożony i Rada Starszych Kościoła Chrystusowego w Płocku