Nauczanie 2019

Pastor 

Tomasz Zgorzelski_nowe_zakladka_PH3Tomasz Zgorzelski

Mam na imię Tomek i urodziłem się w 1984 roku w Płocku, gdzie już w przedszkolu poznałem moją obecną żonę – Karolinę. Jesteśmy małżeństwem od 10 lat i mamy trojkę wspaniałych dzieci – Hanię, Daniela i Gabriela.

Kiedy jako nastolatek zaczynałem świadomie dokonywać pierwszych wyborów i kształtować swój światopogląd starałem się żyć tak, aby podobać się Panu Bogu. W czasie moich pianistycznych studiów w Bydgoszczy spotkałem ludzi, u których zobaczyłem bardzo głęboką relację z Jezusem Chrystusem. Znali oni dobrze Pismo Święte, czytali je regularnie i widziałem w ich słowach i czynach wielką miłość do Boga i ludzi. Też zapragnąłem żyć tak jak oni. Zrozumiałem wtedy, że na miłość Bożą nie mogę sobie niczym zasłużyć oraz przyjąłem to, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany i poniósł karę, którą ja powinienem ponieść za moje grzechy. Wtedy przyjąłem Chrystusa jako swojego jedynego Pana i Zbawiciela.

W 2015 roku zacząłem pełnić w naszej wspólnocie obowiązki Starszego Zboru. Jest to dla mnie zaszczyt i jednocześnie poczucie wielkiej odpowiedzialności – wyzwanie i zadanie, za które odpowiadał będę przed Bogiem.
Wierzę, że nasz kościół stanie się domem duchowym dla wielu Płocczan i modlę się, abyśmy naszymi słowami i czynami przyczyniali się nieustannie do zrealizowania Bożej woli dla naszego miasta.

Ordynacja Tomasza Zgorzelskiego na Pastora:

Pastor Zboru
Tomasz Zgorzelski

Ordynacja Tomasza Zgorzelskiego na Pastora

Przejdź do YouTube

Linki:

Dziennik Płocki –

Tomasz Zgorzelski: Z Bogiem przez życie idzie się inaczej

RPL Fm –

MAMY PIERWSZEGO W HISTORII PASTORA Z PŁOCKA

 

Starszy Zboru

Marcin Szczypecki_new_portre_zakladkaMarcin Szczypecki

Mam na imię Marcin. Od 6 lat jestem mężem żony Kasi, tatą Małgosi i Jasia. Z wykształcenia i pasji jestem inżynierem budownictwa. Zawodowo prowadzę własną kilkuosobową firmę budowlaną. Od kiedy pamiętam starałem się poszukiwać Boga, poznać Jego zamierzenia względem mojej osoby. Do momentu nawrócenia było to niepełne poznanie.
Nawróciłem się 4 lata temu bez spektakularnych okoliczności. Po prostu „ Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Od tego okresu Jezus Chrystus stał się moim Panem i Zbawicielem.
W Kościele Chrystusowym w Płocku pojawiłem się zaraz po nawróceniu. Początkowo jako sympatyk, następnie wiarę swoją potwierdziłem wraz z żoną poprzez chrzest. Zaraz po tym wydarzeniu zostaliśmy członkami kościoła. Od wiosny 2015 roku zostałem powołany do służby jako Starszy Zboru.
W Kościele odpowiedzialny jestem za techniczno – budowlane sprawy budynku.
Cieszę się z nowego etapu, w który wszedł nasz kościół wraz z nastaniem nowego pastora Jacka Konickiego. Widząc nowe twarze pojawiające się na Nowowiejskiego 9 odbieram to, jako zapowiedź wielkiego dzieła, które Pan chce w Płocku zrealizować.
Największym dla mnie wyzwaniem jako Starszego będzie pogodzenie czasu i zaangażowania dla Boga, rodziny i pracy.

Starszy Zboru
Marcin Szczypecki

 

Starszy Zboru
darek

Dariusz Kołodziejski

Mam na imię Darek i urodziłem się w 1975 roku. Od 10 lat jestem mężem żony Zosi. Ukończyłem Uniwersytet Warszawski na wydziale historycznym, na kierunku archeologia. Razem z żoną zajmujemy  się ratowniczymi badaniami archeologicznymi  głównie Płocka i okolic.

Wychowałem się w tradycyjnej religijnej rodzinie, co miało wpływ na moje postrzeganie Boga jako surowego sędziego, którego przychylność trzeba sobie zaskarbić dobrymi uczynkami. W wieku 15 lat usłyszałem Dobrą Nowinę o zbawieniu z łaski dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Był to przełomowy moment w moim życiu. Wtedy w kwestii mojego zbawienia zaufałem Panu Jezusowi, stał się on dla mnie Zbawicielem i Panem. Wersetami  z Biblii które szczególnie do mnie przemówiły były słowa z Listu do Efezjan 2; 8-9: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” W 1996 roku swoją wiarę potwierdziłem przez chrzest. W tym samym roku zostałem członkiem Kościoła Chrystusowego w Płocku.

Od 1 września 2016 roku pełnię obowiązki Starszego Zboru, którym byłem już wcześniej w latach 2009-2014. Za każdym razem jest to dla mnie wyzwanie i duża odpowiedzialność. W Kościele Chrystusowym w Płocku odpowiedzialny jestem za środowe nabożeństwa modlitewno – nauczające, a także za sprawy administracyjne i formalno-porządkowe. Jestem też jednym z asystentów nauczających Szkoły Niedzielnej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym naszej wspólnoty.

Moim pragnieniem jako Starszego Zboru jest to, aby Kościół Chrystusowy w Płocku niezmiennie realizował motto Kościoła Chrystusowego w RP, które brzmi: „Wierni Bogu, przyjaźni ludziom, oddani Ewangelii”.Starszy Zboru KCh w Płocku. 

Starszy Zboru
Dariusz Kołodziejski

 

 

Starszy Zboru w latach 2009-2016

Stanislaw_Nowosielsk_nowe_zakladka_PH3 copy

Mam na imię Stanisław i od 1996 roku jestem w Kościele Chrystu­sowym w Płocku. W 1999 r. nawróciłem się do Chrystusa w Wi­śle Jaworniku, a następnie przy­jąłem chrzest wiary w Płocku. W latach 2003 – 2012 r. byłem kościelnym skarbnikiem, a w latach 2009 – 2016 pełniłem funkcję Starszego Zboru.

Będąc przez te lata w płockiej społeczności byłem świadkiem wielu zmian, jakie dokonywały się na przestrzeni tych lat. Bóg oka­zywał swoją łaskę przygotowując i powołu­jąc do służby pastorów i starszych, którzy poświęcili swoje serca i życie dziełu zwia­stowania, nauczania i głoszenia Ewangelii.

Kiedy w kwietniu 2009 r. zbór wybrał mnie na funkcję Starszego (była to odpowiedź na mo­dlitwę kościoła) deklarowałem, że będę sta­rał się być wzorem dla wierzących i dobrym świadectwem dla gości z zewnątrz, dobrze zarządzać sprawami finansowymi zboru, służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem kościoła. Zdałem sobie sprawę, że jakość usługują­cych wpływa na kondycję duchową całej wspólnoty. Jako Starszy byłem odpowiedzialny za spotkania modlitewno-nauczające, przyjmo­wanie nowych członków, dyscyplinowanie i właściwe rozsądzanie. Wierzę, że tylko Duch Święty może stworzyć prawdziwą społeczność między wierzącymi, jednak pielęgnuje ją w oparciu o nasze decy­zje, nasze zaangażowanie i nasz wysiłek. Życzmy Radzie Starszych sukcesów, oceniajmy, ale nie krytykujmy, Rada potrzebuje wsparcia i nieustannych modlitw.

W lipcu 2015 r. pastor Jacek Konicki chrzcił kolejnych katechumenów, wcześniej byli przygotowywani przeze mnie i pastora do przyjęcia chrztu. Dziękowali­śmy Bogu za nich, że wypełnili Boży nakaz: „Uwierz i daj się ochrzcić, a będziesz zba­wiony”. Modliliśmy się wspólnie z pastorem o napełnienie ich Duchem Świętym, o obfitość darów Ducha Świętego, chodzenie w Duchu Świętym, żeby Jego owoce były widoczne w ich życiu. Radowaliśmy się ca­łym kościołem za te uratowane osoby.

Moje nadzieje i marzenia pozostają niezmienne:

1) Postępowanie Starszych ma być wzorem postępowania dla innych

2) Uczmy się celować w 10-tkę w woli Bożej dla naszego życia

3) Ludzie w kościele powinni mieć poczucie bezpieczeństwa pod kierownictwem swo­ich przywódców

4) Chcemy mówić, słuchać, działać, żeby zmieniać siebie i świat

5) Uczmy się przewodzenia i starajmy się tej wspólnocie jak najlepiej poświęcić następne lata.

Były Starszy Zboru KCh w Płocku
Stanisław Nowosielski