Nauczanie 2019

Lekcje Bohaterów Wiary


Seria nauczań pastora Jacka Konickiego

Uwaga: Chcąc pobrać plik mp3 nauczania, należy kliknąć POBIERZ NAUCZANIE prawym przyciskiem myszy , a następnie Zapisz plik/element.

jacek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lekcja Jonasza” Księga Jonasza

Data: 2016.01.03     ||   POBIERZ NAUCZANIE

 

„Lekcja Noego” Księga Rodzaju

Data: 2016.01.10     ||   POBIERZ NAUCZANIE

 

„Lekcja Samsona” Księga Sędziów

Data: 2016.01.31     ||   POBIERZ NAUCZANIE

 

„Lekcja Mojżesza” Księga Wyjścia

Data: 2016.02.07     ||   POBIERZ NAUCZANIE

 

„Lekcja Gedeona” Księga Sędziów 6:12

Data: 2016.04.03     ||   POBIERZ NAUCZANIE

 

„Lekcja Jeftego” Księga Sędziów 11-12

Data: 2016.04.17     ||   POBIERZ NAUCZANIE

 

„Lekcja Baraka” Księga Sędziów 4-5

Data: 2016.05.01     ||   POBIERZ NAUCZANIE

 

„Lekcja Abla” Księga Rodzaju 4 (I Mojżeszowa 4)

Data: 2016.05.22     ||   POBIERZ NAUCZANIE

 

„Lekcja Dawida”

Data: 2017.01.22     ||   POBIERZ NAUCZANIE

 

„Lekcja Samuela”

Data: 2017.02.05     ||   POBIERZ NAUCZANIE

 

„Lekcja Rachab”

Data: 2017.02.19     ||   POBIERZ NAUCZANIE

 

„Lekcja Henocha”

Data: 2017.02.26     ||   POBIERZ NAUCZANIE

 

„Lekcja Józefa”

Data: 2017.03.12     ||   POBIERZ NAUCZANIE

 

„Lekcja Abrahama”

Data: 2017.04.23    ||   POBIERZ NAUCZANIE

 

„Lekcja Sary”

Data: 2017.04.30    ||   POBIERZ NAUCZANIE

 

„Lekcja Izaaka”

Data: 2017.05.07    ||   POBIERZ NAUCZANIE

 

„Lekcja Jakuba”

Data: 2017.05.14    ||   POBIERZ NAUCZANIE