Nauczanie 2019

Kościoła Chrystusowego w Płocku odnośnie nabożeństw i spotkań

 

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację i wydane zarządzenie rządowe ograniczające spotkania religijne do 50 uczestników, polecamy i sugerujemy tymczasowy udział (aż do odwołania tego zarządzenia) w naszych nabożeństwach poprzez transmisję on-line (Facebook, YouTube – kanały Kościoła Chrystusowego w Płocku) oraz zachęcamy do pozostania w domach. Tych z Was, którzy chcą być z nami na nabożeństwie i są pewni, że ich stan zdrowia na to pozwala oraz że nie stanowią zagrożenia dla zdrowia innych, zapewniamy, że drzwi przy ul. Nowowiejskiego 9 będą otwarte, jednak zgodnie z decyzją rządu RP nie dla większej ilości osób niż 50 (załączamy list Prezbitera Naczelnego KCh w RP w tej sprawie). Jednocześnie prosimy o zachowanie rekomendowanych środków ostrożności mających na celu eliminację wszelkich zagrożeń. Jednocześnie zachęcamy do polecania naszych transmisji oraz do śmiałego dzielenia się Ewangelią ze wszystkimi otwartymi na to osobami, a także do wspierania osób starszych i potrzebujących. Jeśli ktoś potrzebuje modlitwy, rozmowy czy spotkania, Pastorzy i liderzy pozostają do dyspozycji.

Pastor Przełożony wraz z Radą KCh w Płocku
List Prezbitera Naczelnego KCh w RP