Nauczanie 2019

 

Kościół Chrystusowy w Płocku

ul. Nowowiejskiego 9

09-400 Płock

NIP 774-321-31-68, Regon 611333220

FACEBOOK – KONTAKT ON-LINE

 

Pastor przełożony
Piotr Syska piotr.syska@gmail.com

Pastor pomocniczy
Tomasz Zgorzelski  zgorzelskipiano@gmail.com

Starsi Kościoła
Marcin Szczypecki  m.szczypecki@wp.pl , tel. 721 128 285 (sprawy administracyjne)

Tomasz Zgorzelski, Łukasz Żaglewski, Grzegorz Urbanek

NABOŻEŃSTWA:

Niedziela – 10:00
(nabożeństwa główne)

 

SPOTKANIA MODLITEWNE:

Piątkowe wieczory – 19:00
(oprócz wakacji)

MAŁE GRUPY
(różne dni tygodnia, odpowiedzialny: Pastor Tomasz Zgorzelski)

 

—————————————————————–

 

Nr konta do wpłat : 53 1500 1618 1216 1005 0343 0000
Santander Bank Polska – Oddział Płock, ul. Kolegialna 22, 09-402 Płock

Dziękujemy za każdą wpłatę, która pomoże nam  wypełniać  misję naszego Kościoła.

Wpłata z dopiskiem w tytule: „Darowizna na cele kultu religijnego”.
Wpłaty celowe – wskaż działalność Kościoła, którą zamierzasz wesprzeć.

 

Informacja o RODO

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
25 maja 2018r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z tym informujemy, że Kościół przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając z autonomii oraz niezależności gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Obowiązki związane z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez Kościół spoczywają:

 

  1. w Kościele – na Prezbiterze Naczelnym lub osobie przez niego wyznaczo­nej;
  2. w poszczególnych Zborach – na Pastorach Przełożonych lub osobach przez nich wyznaczonych;
  3. w pozostałych jednostkach organizacyjnych Kościoła – na dyrektorach, rektorach, przełożonych tych jednostek lub osobach przez nich wyznaczonych.
Nadzór nad prawidłowością ochrony danych osobowych powierzony został niezależnemu organowi jakim jest
Komisarz Ochrony Danych Osobowych. W sprawie skarg, zgłaszania jakichkolwiek uwag można się kontaktować z Komisarzem Ochrony Danych Osobowych pod adres e-mail: kodo(at)chrystusowi.pl lub pod nr tel.: 22 844 06 25