Nauczanie 2019

 

Kościół Chrystusowy w Płocku

ul. Nowowiejskiego 9, 09-400

NIP 774-321-31-68, Regon 611333220

FACEBOOK – KONTAKT ON-LINE

 

Pastor
Tomasz Zgorzelski  zgorzelskipiano@gmail.com

Starsi Kościoła
Dariusz Kołodziejski kolodziejskidariusz@wp.pl
Marcin Szczypecki  m.szczypecki@wp.pl
tel. 721 128 285
(sprawy administracyjne)

NABOŻEŃSTWA:

Niedziela 10:00
(nabożeństwa główne)

 

SPOTKANIA MODLITEWNE:

Piątkowe wieczory
(oprócz wakacji)

MAŁE GRUPY
(różne dni tygodnia, odpowiedzialny: Pastor Tomasz Zgorzelski)

 

—————————————————————–

 

Nr konta do wpłat : 53 1500 1618 1216 1005 0343 0000
Kredyt Bank S.A. Oddział w Płocku, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 22

Dziękujemy za każdą wpłatę, która pomoże nam  wypełniać  misję naszego Kościoła.

Dziesięciny – wpłata z dopiskiem: „Darowizna na cele kultu religijnego”.
Wpłaty celowe – wskaż działalność Kościoła, którą zamierzasz wesprzeć.

 

Informacja o RODO

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
25 maja 2018r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z tym informujemy, że Kościół przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając z autonomii oraz niezależności gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Obowiązki związane z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez Kościół spoczywają:

 

  1. w Kościele – na Prezbiterze Naczelnym lub osobie przez niego wyznaczo­nej;
  2. w poszczególnych Zborach – na Pastorach Przełożonych lub osobach przez nich wyznaczonych;
  3. w pozostałych jednostkach organizacyjnych Kościoła – na dyrektorach, rektorach, przełożonych tych jednostek lub osobach przez nich wyznaczonych.
Nadzór nad prawidłowością ochrony danych osobowych powierzony został niezależnemu organowi jakim jest
Komisarz Ochrony Danych Osobowych. W sprawie skarg, zgłaszania jakichkolwiek uwag można się kontaktować z Komisarzem Ochrony Danych Osobowych pod adres e-mail: kodo(at)chrystusowi.pl lub pod nr tel.: 22 844 06 25