Nauczanie 2019

Małe Grupy
Domowe i uczniowskie

lightstock-31979-medium-logos-bible-software

W naszej społeczności funkcjonują cztery małe grupy biblijne prowadzone przez Starszych Zboru i ich małżonki.  Do uczestnictwa w małych grupach zapraszamy osoby uczęszczające na niedzielne nabożeństwa, chętnych prosimy o kontakt ze Starszymi Zboru. W skład małych grup biblijnych Kościoła Chrystusowego w Płocku wchodzą głównie grupy uczniowskie realizujące program partnerski Perimeter Church „Uczniostwo Misyjne – Życie na Życie”. W materiałach małych grup znalazło się także studium na podstawie książki J. Bunyana „Wędrówka Pielgrzyma” oraz studium „Więcej niż fan” z Southeast Christian Church. Odpowiedzialnym za małe grupy w naszej społeczności jest Starszy Zboru Tomasz Zgorzelski.

Tomasz Zgorzelski_nowe_zakladka_PH3Pragniemy, aby w kościele Chrystusowym w Płocku grupy domowe oraz uczniowskie były trzonem budowania wzajemnych relacji oraz pomagały w procesie wzrostu duchowego każdemu z nas. Grupy domowe są miejscem, gdzie wspólnie modlimy się, rozważamy Pismo Święte, wysłuchujemy siebie nawzajem, doradzamy, pocieszamy i budujemy głębokie zaufanie do siebie. Staramy się poznawać coraz lepiej naszego wspaniałego Boga oraz wsłuchiwać się w to, co chciałby do nas powiedzieć. Podążanie przez życie ze świadomością wsparcia i troski ze strony konkretnych osób, które wiedzą, co dzieje się w naszym życiu jest doświadczeniem bycia w prawdziwym kościele, który został założony przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. We wrześniu 2013 r. ruszyła również po raz pierwszy w Płocku grupa uczniowska programu „Życie na życie” założona przez poprzedniego pastora zboru Lesława Juszczyszyna. Na każdym spotkaniu uczymy się od siebie nawzajem, wspieramy się, czasem napominamy i rozliczamy z podjętych zobowiązań. Korzystamy z programu stworzonego przez pastora Rendy’ego Pope’a z kościoła Perimeter Church w Atlancie. Program ten pozwala dyskutować na temat wszystkich dziedzin naszego życia, jak również wymaga regularnej lektury Słowa Bożego. Widzimy wielkie owoce płynące z naszych cotygodniowych spotkań i mamy nadzieję, że czynienie uczniami Jezusa Chrystusa i nauczanie wszystkiego tego, czego nam przykazał (Mt 28, 19-20) będzie jednym z głównych celów w nowym rozdziale naszego kościoła.

 

Pastor
Tomasz Zgorzelski