Nauczanie 2019

DZIEJE I DZIAŁALNOŚĆ KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO W PŁOCKU [Notatki Płockie nr 4/2019 ]

Categories: O nas piszą

„Abstrakt Artykuł jest poświęcony historii i działalności Kościoła Chrystusowego w Płocku od 1990 roku do czasów obecnych. Omówiono w nim dwie fazy funkcjonowania tego Kościoła w najstarszym mieście Mazowsza. Pierwszy okres obejmuje działalność niezależnej grupy modlitewnej i Stacji Misyjnej w latach 1990–2000, drugi zaś powstanie i rozwój samodzielnej wspólnoty począwszy od 2000 roku do współczesności.”

Więcej pod poniższym linkiem (od strony 40)
http://www.tnp.org.pl/NP2019_04.pdf