Nauczanie 2019

DZIEJE I DZIAŁALNOŚĆ KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO W PŁOCKU [Notatki Płockie nr 4/2019 ]

„Abstrakt Artykuł jest poświęcony historii i działalności Kościoła Chrystusowego w Płocku od 1990 roku do czasów obecnych. Omówiono w nim dwie fazy funkcjonowania tego Kościoła w najstarszym mieście Mazowsza. Pierwszy okres obejmuje działalność niezależnej grupy modlitewnej i Stacji Misyjnej w latach 1990–2000, drugi zaś powstanie i rozwój samodzielnej wspólnoty począwszy od 2000 roku do współczesności.”

Więcej pod poniższym linkiem (od strony 40)
http://www.tnp.org.pl/NP2019_04.pdf

 

Tomasz Zgorzelski: Z Bogiem przez życie idzie się inaczej [05.04.2018 DZIENNIK PŁOCKI]

TZNabożeństwo trwa około dwóch godzin. Podczas jego trwania, uwielbiają Pana – śpiewając. Na pamiątkę ostatniej wieczerzy spożywają kawałki macy i wino. Jest też kazanie, w tym przypadku – przesłanie. Najciekawsze jednak jest na sam koniec. Wszyscy obecni na nabożeństwie w kaplicy, przenoszą się do pokoju, w którym rozmawiają, dyskutują, wymieniają się poglądami. Wspólnie spędzają czas. Członkom kościoła przyświeca wymowne hasło:  “Wierni Bogu, przyjaźni ludziom, oddani Ewangelii”

Czytaj więcej
Źródło: https://dziennikplocki.pl/?p=272667

Koncert Piotra Płechy w Zakładzie Karnym w Płocku [Służba Więzienna]

ZK-Płock_P.Płecha2017-300x225W dniu 06 października 2017 roku na terenie Zakładu Karnego w Płocku, dzięki współpracy z Panem Jackiem Konickim – pastorem Kościoła Chrystusowego, mieliśmy zaszczyt gościć niezwykłego człowieka, Lidera uwielbienia, muzyka i wokalistę Piotra Płechę.

Czytaj więcej
Źródło: https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-plocku-koncert-piotra-plechy-w-zakladzie-karnym-w-plocku